Vanuit de regio HUB worden diverse facilitaire producten en/of (bouw)materialen Just in Time en Just in Place geleverd!

Door heel Nederland heeft Djinny centrale opslaglocaties. Deze HUB’s, overal op strategische locaties buiten het drukke stadscentrum, zijn goed bereikbaar en voldoen aan de kwaliteitseisen voor brand- en veiligheid. Bij de HUB’s is overigens ook alle ruimte voor opslag en overslag. Denk hierbij aan palletplaatsen, bulkopslag, 20ft containers en flexibele op- en overslagruimtes die volledig naar eigen wens te benutten zijn.

Djinny Simply Mile

De voordelen van de regio HUB Den Haag:

  • Opslagfaciliteiten
  • Opstelplaatsen en milieustraat aanwezig
  • Verzamelplaats voor retourmateriaal
  • Ruimte voor prefab
  • In bulk inkopen, druppelsgewijs laten afleveren
  • Uitgebreide live-registratie van alle opgeslagen materialen en producten
  • Registratie van tijdelijk opgeslagen hulpmaterieel en machines
  • Speciale voorzieningen voor kwetsbare materialen
  • En altijd menselijk contact: coördinatie door een vaste aanspreekpersoon
  • Goede bereikbaarheid; langs A4 – A12