logistiek project management kunst

Bijzonder

Onze logistieke oplossingen zijn stuk voor stuk bijzonder…

Voor ieder logistiek vraagstuk bieden wij een passende oplossing. Djinny houdt zich onder meer bezig met de logistieke rondom verkiezingen, evenementen, automotive en ontruimingen. Een ander goed voorbeeld van bijzondere logistiek is de case asbest verwijderen binnen een bewoonde omgeving. Ook bij calamiteiten is logistiek van groot belang om de inventaris zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Voor alle oplossingen geldt dat Djinny het enige aanspreekpunt is voor alle partijen. De logistiek specialist van Djinny stelt voor ieder project een integraal logistiek plan op. Belangrijke onderwerpen hieruit richten zich op de veiligheid, kwaliteitscontrole, minimaliseren aantal vervoersbewegingen en daardoor het verlagen Co2 uitstoot.


Eerste hulp bij calamiteiten

Wateroverlast of (water)schade na brand, een faillissement of nare beestjes die uw hele archief als smakelijk buffet beschouwen? Als er snel goederen moeten worden overgebracht naar een tijdelijke opslag om (ergere) schade te voorkomen en/of uw spullen in veiligheid te brengen, staat Djinny direct voor u klaar. Alles wat we naar onze HUB overbrengen, wordt eerst in kaart gebracht. Zo weet u – na de hectiek – precies welke goederen waar zijn opgeslagen en in welke staat deze zijn. Dit scheelt een hoop gepuzzel als alles weer (naar een nieuwe locatie) kan worden teruggebracht!


Asbest: het is het best als het er niet is

We zijn ‘t snelst klaar als we opnoemen wat Djinny niet doet bij een grootschalig en/of complex asbest saneerproject. Want behalve het daadwerkelijke saneren, regelt Djinny de rest. Zo worden planningen gehaald, blijven bewoners blij, worden budgetten niet overschreden en doen alle leveranciers precies dat waar ze in uitblinken. Slimme logistiek noemen we dat.


Alle logistiek rond uw evenement? Djinny vindt het een feest!

Een kortdurende activiteit waar heel veel logistiek aan te pas komt: dat noemen wij evenementenlogistiek. Of het nu een publieks-, sport- of bedrijfsevenement betreft, we maken vooraf een helder, uitgekiend plan. Djinny noemt dit een Integraal Logistiek Plan (ILP),

Hierin staan alle afspraken van de overige leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers en zelfs van de gemeente tot en met plattegronden en overige indelingstekeningen en aan- en afvoerroutes.

Alle benodigdheden worden in kaart gebracht, afstemming uitpakken en montage en of er gebruik gemaakt moet worden van onze HUB (centraal opslagpunt voor tijdelijke) om aansluitend geconsolideerd transport te organiseren.

Zit  het feestje erop dan worden alle geleverde en opgebouwde materialen en producten zorgvuldig gedemonteerd en geladen voor het retour transport zoals beschreven in het ILP. Ook dit vindt Djinny een feest!


Het recept voor geslaagde verkiezingen? Djinny Logistiek!

Ga er maar aan staan: bij verkiezingen moet er op één dag op heel veel locaties duizenden stemhokjes worden geleverd en opgebouwd, tijdig de stembussen worden geleverd met alle stembescheiden. Na de verkiezingen, als de stembiljetten geteld zijn, dienen alle afgesloten stembussen te worden opgehaald en tijdelijk worden opgeslagen.  Dit logistieke kunstje verloopt soepel vanwege een gedegen voorbereiding en dankzij de Djinny verkiezing-app: zo worden alle betrokkenen na het tellen van de stembiljetten geïnformeerd over de status van het ophalen. Verder wordt de verkiezing-app ook gebruikt voor alle te leveren, en na de verkiezing het ophalen, van de stembureaumaterialen.

Ook wordt er in de voorbereidingsfase maatregelen getroffen voor de rolstoeltoegankelijkheid en de bewegwijzering. Deze operationele stappen zijn live te volgen via de verkiezing-app. Dankzij Djinny wordt continu aan alle logistieke stapjes  gedacht en wordt het logistieke circus van de verkiezingen een overzichtelijk, geordend proces.

In 2019 stond Djinny voor de logistieke uitdaging om de verkiezingen in de Gemeente Rotterdam en Utrecht soepel te laten verlopen.

Dit betrof de Gemeenteraad verkiezing in Maart én de Europees Parlement verkiezing in mei.
In totaal heeft Djinny meer dan 1.200 stembureaus ingericht en in de nachten voor en na de verkiezing maar liefst 2.000 stembureaus getransporteerd naar- en van de stemlocaties.

Het Djinny projectteam kijkt terug op een geslaagd mega project, waarbij onze verkiezingsapp wederom haar grote waarde heeft bewezen in de informatievoorziening naar alle stakeholders.