logistiek project bouw

Bouw

Sterk in de logistiek voor de bouw

U wilt:
Real time bestellen en op tijd leveren tot in de verwerkingsruimte, minimaal 40% reductie van de transportbewegingen, verbetering luchtkwaliteit en significante reductie CO2-emissie, productiviteitstoename van 15% per bouwvakker per dag, minder overlast voor omgeving en verzorgen omgevingsmanagement. Vermindering verlies en diefstal van 20%, ruimtebesparing bouwplaats 50-70%, 100% leverbetrouwbaarheid? Logisch dat u bij Djinny uitkomt!

Hoe bereiken wij dat?

Djinny Logistiek realiseert met de betrokken partners van een bouwproject, in nauw overleg met de aannemer, dat een bouwproject logistiek verantwoord wordt ingeregeld en duurzaam wordt uitgevoerd. Dit begint bij het optimaliseren van de logistiek van, naar en op de bouwplaats. Dankzij een efficiënt logistiek werkplan krijgen alle betrokken partijen in het bouwproces advies en ondersteuning. Djinny is de uitvoerende partij van het logistieke werkplan en zorgt dat alle benodigde bouwmaterialen Just in time and Just in place worden afgeleverd.
Daarnaast heeft de leverancier, aannemer, opdrachtgever en transporteur via de Djinny app 24/7 inzicht in de logistieke planning en kunnen bestellingen voor het afleveren van materialen worden gedaan.

Met de Djinny app wordt realtime de actuele informatie weergegeven voor alle betrokkenen binnen een bouwproject. In de app vind je tevens een aan- en afmeldtool per activiteit per (onder)aannemer. Met elke smartphone is onze web-app te gebruiken. Zo kan je op elk moment, vanaf elke locatie, inzien hoe het staat met de bouwfases, planning, etages, ruimten, zonering, aantal transporten vanuit de HUB, etc. Een handige module binnen de app is voor omgevingsmanagement. Op proactieve wijze kunnen direct omwonenden, winkels en andere externe stakeholders op de hoogte worden gebracht van de geplande bouwactiviteiten, tijdelijke overlast, afsluitingen en verdere algemene informatie. Ook voor vragen kan men de app gebruiken en indien gewenst komt de bouwdirigente van Djinny persoonlijk tekst en uitleg geven.


Bouwtickets.nl

Voordat bouwmaterialen worden afgeleverd, moeten toeleveranciers een bouwticket digitaal aanvragen via het transportplanningssysteem bouwtickets.nl. Bij het aanvragen van een dergelijk ticket wordt o.a. aangegeven welke materialen waar, wanneer en hoe laat geleverd worden. Door middel van dit bouwticket is er specifiek voor deze leverancier een opstelplaats en eventueel losmaterieel zoals een hijskraan/bouwlift gereserveerd waarbij ongewenste wachttijden worden voorkomen. Bouwmaterialen die op de HUB worden afgeleverd, worden in een later stadium op aanwijzing van de (onder)aannemer door Djinny op de bouw just in time en just in place geleverd.

Voordelen bouwtickets.nl:

  • Voorkomt wachtende vrachtwagens met bijbehorend gevaar en hinder
  • Voorziet in een gegarandeerd tijdsslot voor zowel losplaats als losmaterieel
  • Efficiënter gebruik van bouwmaterieel zoals bouwlift(en), bouwkraan, verreiker, mobiele kraan, etc.
  • Eén overzicht van alle transporten op-, naar- en van de bouwplaats
  • Bij de start van het werkoverleg direct een overzicht van de planning
  • Bevordert veiligheid rondom de projectlocatie
  • Geïntegreerd met warehouse management systeem: direct toegang tot de in onze HUB opgeslagen bouwmaterialen
  • CO2 Module voor uw BREEAM rapportage