logistiek project management

Stadslogistiek

Door facilitaire goederenstromen samen te voegen en te optimaliseren ontstaat een duurzaam
proces met alleen maar voordelen. Producten en processen worden gekoppeld en er wordt
gecombineerd geleverd. Hierdoor worden procesvoordelen optimaal benut: goedkoper, efficiënter
en maatschappelijk verantwoord!

Djinny Logistiek – Business Partner van Stadslogistiek – verzorgt De Haagse Logistieke Hub, een
voorziening voor efficiënt en schoon bevoorraden van departementen van het rijk, gebouwen van de
gemeente Den Haag en ander vastgoed van overige bedrijven en instanties in Den Haag.

De Haagse Hub is op 1 januari 2020 van start gegaan op initiatief van Het Rijk en een coalitie van een
aantal grote partijen in de binnenstad.

emissieloos

Emmissieloos/ Duurzaamheid

Effiëncy is de 1ste stap naar duurzaamheid! Via de HUB (fysieke plek aan de rand van de stad) als logistiek overslagpunt/lokaal magazijn en voor externe opslagruimte, worden de leveringen van buiten de stad van diverse facilitaire producten aangeleverd.

lees meer “Emmissieloos/ Duurzaamheid”