emissieloos

Emmissieloos/ Duurzaamheid

Effiëncy is de 1ste stap naar duurzaamheid! Via de HUB (fysieke plek aan de rand van de stad) als logistiek overslagpunt/lokaal magazijn en voor externe opslagruimte, worden de leveringen van buiten de stad van diverse facilitaire producten aangeleverd.

In de HUB worden deze producten geconsolideerd/gebundeld per adres/route en aansluitend geladen in elektrische voertuigen voor transport eindklant. Door goederenstromen samen te voegen en te optimaliseren ontstaat een duurzaam proces met alleen maar voordelen:

. Door de inzet van elektrische transportmiddelen vanaf de HUB voor de (binnen)stad is er 0% uitstoot van CO2!
. Door het geconsolideerd transporteren en afleveren van facilitaire producten voor verschillende ontvangers
  wordt er een aanzienlijke vermindering (40%!) van het vrachtverkeer gerealiseerd.
. Er zijn aanzienlijk minder contact momenten dat de expeditie van de ontvanger vanwege het toepassen van
  consolideren van diverse productgroepen die besteld zijn.
. Een schonere maar ook een veiligere stad!

Voor optimalisatie van de beladingsgraad van onze ZE voertuigen zijn de diverse mono stromen afval
(papier/plastic/koffiebekers/koffiedik e.d.) geïntegreerd in de facilitaire stadslogistiek.
Door bepaalde mono stromen afval ‘retour’ te nemen vanaf de eindklant naar de HUB afvalstraat,
wordt er optimaal gebruik gemaakt van de stadslogistieke transportmiddelen. Door deze logistieke
toepassing wordt er direct bijgedragen aan CO-2 uitstoot vermindering en congestie.