Het recept voor geslaagde verkiezingen? Djinny Logistiek!

Ga er maar aan staan: bij verkiezingen moet er op één dag op heel veel locaties duizenden stemhokjes worden geleverd en opgebouwd, tijdig de stembussen worden geleverd met alle stembescheiden. Na de verkiezingen, als de stembiljetten geteld zijn, dienen alle afgesloten stembussen te worden opgehaald en tijdelijk worden opgeslagen.  Dit logistieke kunstje verloopt soepel vanwege een gedegen voorbereiding en dankzij de Djinny verkiezing-app: zo worden alle berokkenen na het tellen van de stembiljetten geïnformeerd over de status van het ophalen. Verder wordt de verkiezing-app ook gebruikt voor alle te leveren, en na de verkiezing het ophalen, van de stembureaumaterialen.

Ook wordt er in de voorbereidingsfase maatregelen getroffen voor de rolstoeltoegangankelijkheid en de bewegbewijzering. Deze operationele stappen zijn live te volgen via de verkieizing-app. Dankzij Djinny wordt continu aan alle logistieke stapjes  gedacht en wordt het logistieke circus van de verkiezingen een overzichtelijk, geordend proces.

 

Op 21 maart 2018 staat Djinny voor de logistieke uitdaging om de verkiezingen in Gemeente Rotterdam en Utrecht soepel te laten verlopen.
In zijn totaliteit praten we uiteindelijk over het transporteren van en naar de stemlocaties van 1600 stembussen in de nachten voor en na de verkiezingen.

 

Het Djinny projectteam zal zowel in Utrecht als in Rotterdam vanuit het crisiscentrum het logistieke proces nauwlettend coördineren en managen.

 

Verder zal de Djinny-verkiezingsapp ook ingezet gaan worden in de Gemeente Haarlemmermeer!