Het recept voor geslaagde verkiezingen? Djinny Logistiek!

Ga er maar aan staan: bij verkiezingen moet er op één dag op heel veel locaties duizenden stemhokjes worden geleverd en opgebouwd, tijdig de stembussen worden geleverd met alle stembescheiden. Na de verkiezingen, als de stembiljetten geteld zijn, dienen alle afgesloten stembussen te worden opgehaald en tijdelijk worden opgeslagen.  Dit logistieke kunstje verloopt soepel vanwege een gedegen voorbereiding en dankzij de Djinny verkiezing-app: zo worden alle betrokkenen na het tellen van de stembiljetten geïnformeerd over de status van het ophalen. Verder wordt de verkiezing-app ook gebruikt voor alle te leveren, en na de verkiezing het ophalen, van de stembureaumaterialen.

Ook wordt er in de voorbereidingsfase maatregelen getroffen voor de rolstoeltoegankelijkheid en de bewegwijzering. Deze operationele stappen zijn live te volgen via de verkiezing-app. Dankzij Djinny wordt continu aan alle logistieke stapjes  gedacht en wordt het logistieke circus van de verkiezingen een overzichtelijk, geordend proces.

 

In 2019 stond Djinny voor de logistieke uitdaging om de verkiezingen in de Gemeente Rotterdam en Utrecht soepel te laten verlopen.

Dit betrof de Gemeenteraad verkiezing in Maart én de Europees Parlement verkiezing in mei.
In totaal heeft Djinny meer dan 1.200 stembureaus ingericht en in de nachten voor en na de verkiezing maar liefst 2.000 stembureaus getransporteerd naar- en van de stemlocaties.

Het Djinny projectteam kijkt terug op een geslaagd mega project, waarbij onze verkiezingsapp wederom haar grote waarde heeft bewezen in de informatievoorziening naar alle stakeholders.

 

Bekijk ook de pagina’s:

Evenementen | Automotive | Ontruimingen| AsbestCalamiteiten |
Facilitaire Logistiek | Bouw Logistiek | Hotel Logistiek | Bijzondere Logistiek |